Målgrupper

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING

Om der er tale om organisatorisk, faglig eller personlig udvikling, er den største udfordring at omsætte nye strategier, ny viden og nye erkendelser til praksis. Det nemmeste er at gøre, som man altid har gjort. Med mindre kompetenceudviklingen er meget praksisorienteret og har et særligt fokus på overgangen til hverdagens travlhed.

Jeg har stor erfaring med at arbejde med målgrupper, som ikke er med til at tage de strategiske beslutninger, som skal udføre de deraffølgende arbejdsopgaver, og hvis arbejdsliv er kendetegnet ved at de sammen med deres faglighed bruger deres personlighed som arbejdsredskab. Sammen med dem omsætter jeg teoretisk viden til letanvendelige værktøjer, som kan gøre en forskel i deres arbejdsliv. Vi gør i fællesskab organisationens vision, mission og værdier meningsfulde og nærværende, og jeg møder hver enkelt med nysgerrighed og nærvær i forhold til vedkommendes job- og livssituation.

Eksempler på målgrupper, jeg har arbejdet med:
– Pædagogisk personale
– Sundhedspersonale
– Administrativt personale
– Produktionspersonale
– Boligsocialt personale
– Tillidsrepræsentanter
– Sociale iværksættere 
– Freelancere
– Frivillige